Begrafenissen & Crematies – Uitvaartvoorzorg – Uitvaartzorg – Uitvaartnazorg
Contactgegevens

Koh-I-Noor bv
Grote Steenweg 145
2600 Berchem
(tegenover districtshuis Berchem)
(3 parkings achter de winkel)

2de vestiging te:
Albertlei 31
2600 Berchem

BTW: BE0477.405.789

Tel: 03 239 44 44
E-mail: info@kohinoorbegrafenissen.be

Uitvaartverzekering
Laatste Facebook Posts

een mooi afscheid voor een superfan van Beerschot ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

een mooi afscheid in de buitenlucht aan de nieuwe strooiweide van het crematorium van Antwerpen. Beschut tegen eventuele regen. Wij voorzien een professionele muziekinstallatie met microfoon om een volwaardig afscheid te brengen. ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

01/11/20

Koh-I-Noor begrafenissen Kohinoor

vanaf 31 oktober: maximum 15 personen op het afscheid in de kerk of aula (kinderen -12 jaar niet meegerekend) - koffietafels: opgeschort ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

29/07/20

Koh-I-Noor begrafenissen Kohinoor

Tijdens de maand augustus 2020 geen rouwmaaltijden in het crematorium van Pontes te Wilrijk. ... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

29/07/20

Koh-I-Noor begrafenissen Kohinoor

UPDATE 27 juli : Maatregelen en aanbevelingen ivm de Corona epidemie. Plechtigheden kunnen vanaf 27 juli tot 100 personen, zolang de 1,5 meter kan worden gerespecteerd. Koffietafels ook vanaf 27 juli tot maximaal 10 personen. Per tafel 1 bubbel:

Maximaal de samenwonenden onder 1 dak.
De contactgegevens van één klant per tafel, die zich kunnen beperken tot een telefoonnummer of een e-mailadres, moeten worden geregistreerd bij aankomst en bewaard gedurende 14 dagen teneinde enig later contactonderzoek te faciliteren.
Die contactgegevens mogen enkel worden gebruikt voor de doeleinden van de strijd tegen Covid-19.
Ze moeten worden vernietigd na 14 dagen en de klanten moeten uitdrukkelijk hun akkoord geven.
Voor de klanten die dit weigeren wordt de toegang tot de inrichting bij aankomst geweigerd.

Vanaf 11 juli zijn mondmaskers verplicht bij afscheidsplechtigheden, begroetingen en bij koffietafels totdat u aan tafel zit.
... Lees meerLees minder

Bekijk op Facebook

Overlijden – wat te doen ?

Als een dierbare thuis overlijdt, doet u het volgende:

 • U neemt contact op met de huisarts of de dokter van wacht. Deze zal ter plaatse komen, het overlijden vaststellen en een overlijdensakte invullen of een document waarin hij verklaart dat de overledene een natuurlijke dood is gestorven en mag overgebracht worden naar het mortuarium.
 • U kan familieleden of personen dewelke u wenst verwittigen dat zij eventueel nog afscheid kunnen nemen in het sterfhuis alvorens de overledene wordt vervoerd naar het mortuarium.
 • U neemt contact met ons op via nummer 03/239.44.44 (dag- en nacht bereikbaar) en dan komen wij ter plaatse om de overledene over te brengen naar het mortuarium en de overledene er op te baren in de kledij die u wenst of waarin de afgestorvene heeft te kennen gegeven om opgebaard te worden. Gelieve de Identiteitskaart, eventueel trouwboekje van de overledene en de documenten die de dokter heeft in ingevuld bij de vaststelling van overlijden klaar te leggen.
 • Vervolgens maken wij met u een afspraak om de uitvaart te bespreken. Dit kan onmiddellijk ter plaatse in het sterfhuis of bij u thuis of op onze burelen, dit volledig volgens uw eigen keuze en wensen.

Als een dierbare overlijdt in een ziekenhuis:

 • De dokter van het ziekenhuis stelt het overlijden vast en vult de nodige documenten in.
 • De overledene zal overgebracht worden naar het mortuarium van het ziekenhuis waar u de mogelijkheid wordt geboden om te groeten.
 • U neemt contact met ons op via nummer 03/239.44.44 en we maken een afspraak voor de bespreking van de uitvaart bij u thuis of op onze burelen, dit volledig volgens uw eigen keuze en wensen. Mocht u nog in het bezit zijn van de identiteitskaart van de overledene en eventueel trouwboekje vragen wij u om dit klaar te leggen als we de uitvaart bij u thuis komen bespreken of om deze documenten mee te brengen indien de bespreking op onze burelen zal plaatsvinden. Indien nodig kan u ook kledij bezorgen waarin u wenst dat uw dierbare wordt opgebaard mocht dit nog niet in de kliniek uitgevoerd zijn.

Wanneer een dierbare overlijdt in een rust-en verzorgingsinstelling of serviceflat:

 • Het personeel van het RVT (rust-en verzorgingsinstelling) zal de dokter van wacht verwittigen die vervolgens het overlijden zal vaststellen en hieromtrent de nodige documenten zal invullen. Indien het RVT over een mortuarium beschikt zal de overledene overgebracht worden naar het mortuarium ter plaatse.
 • U neemt contact met ons op via nummer 03/239.44.44 en we maken een afspraak  om de uitvaart te bespreken bij u thuis of op onze burelen of ter plaatse in het RVT, dit volgens uw wensen.
 • Beschikt het RVT over geen mortuarium of rouwkamer zullen wij zorgen voor de overbrenging van uw dierbare naar het mortuarium, alsook:

– indien nog niet uitgevoerd door het verzorgend personeel van het RVT.

– voor het aankleden en opbaren van de overledene zoals u of de afgestorvene het had gewenst.

 • Mocht u nog in het bezit zijn van de identiteitskaart  van de overledene en eventueel trouwboekje vragen wij U dit klaar te leggen wanneer we de uitvaart bij u thuis komen bespreken of mee te brengen indien de bespreking op onze burelen zal plaatsvinden.
 • Indien de identiteitskaart en eventueel trouwboekje is achtergebleven in het RVT zullen deze stukken door ons aldaar opgehaald worden.

Wanneer een dierbare overlijdt tengevolge van een gewelddadige of verdachte oorzaak zoals bv. verkeersongeval, moord, zelfdoding, overlijden op de openbare weg e.a.:

 • U belt zowel de politie als de huisarts of dokter van wacht. Het is belangrijk dat u niets verplaats of aanraakt.
 • De dokter zal ter plaatse komen om het overlijden vast te stellen en vult de nodige documenten in. Hij zal oordelen of het  een gewelddadig of verdacht overlijden betreft.
 • De politie vordert een begrafenisondernemer op of een dienst die samenwerkt met het parket. Er wordt op dat ogenblik beslist naar welk mortuarium de overledene zal gebracht worden. Zowel bij een gewelddadig of verdacht overlijden kan men niet beschikken over het lichaam tot er toelating wordt afgeleverd door het parket. Nadat het parket de toelating heeft gegeven tot vrijgave van het stoffelijk overschot kan het lichaam indien mogelijk terug gegroet worden in het mortuarium.

! U bent niet verplicht om verder te werken met de begrafenisondernemer die door de politie werd opgeroepen. U bent steeds vrij in de keuze van begrafenisondernemer.

Volg ons op
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On Linkedin