Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Koh-I-Noor crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 03 239 44 44     24/7


Wagenpark

Voor het vervoer en transport van overledenen wordt een onderscheid gemaakt tussen “ceremonievervoer” of “functioneel” vervoer.

Voor het ceremonievervoer hebben wij de beschikking over erkende Cadillac en Chevrolet lijkwagens.

Lijkwagen
Lijkwagen Kohinoor
lijkwagen Kohinoor
Lijkwagen Kohinoor

Lijkkoets met paarden

Ook kunnen wij zorgen voor een authentieke lijkkoets getrokken door 2 of 4 paarden.

Authentieke lijkkoets met paarden.
Authentieke lijkkoets met paarden.

Functionele lijkwagen

Voor berging en transport van overledenen, bv bij een thuisoverlijden, of bij overlijden in een rust- en verzorgings-instelling of ziekenhuis waar geen mortuarium beschikbaar is wordt een functionele lijkwagen gebruikt die discreter in het straatbeeld is en hiervoor specifiek werd aangepast

Functionele lijkwagen
Functionele lijkwagen
Functionele lijkwagen voor overledenvervoer
Functionele lijkwagen voor overledenvervoer