Back to Top

Perfectie is voor ons geen detail, details maken perfectie!

begrafenissen Koh-I-Noor crematies

uitvaartvoorzorg  I  uitvaartzorg  I  uitvaartnazorg

Tel.: 03 239 44 44     24/7


Crematies

In vergelijking met de klassieke begrafenis, evolueert het aantal crematies in stijgende lijn.

Wanneer de overledene geen laatste wilsbeschikking heeft nagelaten waarin zijn/haar keuze van lijkbezorging vermeld staat, is de familie vrij om te kiezen voor een begrafenis of crematie.

Mogelijkheden voor bestemming van de asse:

  • Asverspreiding (op de strooiweide van de begraafplaats al of niet aan het crematorium).
  • Begraven van de as in een traditioneel graf of urnenveld.
  • Bijzetten van de as in het columbarium op de begraafplaats.
  • Bewaren van de as thuis.
  • Asseuitstrooiing op zee of asseneerlating in de Schelde (in een biologisch afbreekbare urne)
  • Begraven asurn in urnenbos (begraafplaats Schoonselhof)

Zie ook een visuele voorstelling op www.keuzesbijoverlijden.be

Begraafplaats Asse
Begraafplaats Asse
Begraven van asurn in urnenbos
Begraven van asurn in urnenbos

Bewaren van de as thuis:

De Belgische wetgeving staat toe om de as van uw dierbare thuis te bewaren :

  • Hiervoor moet de overledene vóór zijn overlijden een eigenhandig opgestelde brief maken waarin hij dit voornemen bevestigt en voor alle veiligheid de handtekening op het gemeentebestuur laat bevestigen.

OF

  • De familie stelt na het overlijden een eigenhandig geschreven brief op waarin bevestigd staat dat ze, volgens de wens van de overledene, de as thuis wensen te bewaren.(handtekening van allen in de eerste graad + kopij identiteitskaart)

Ashouders :

Men biedt ook de mogelijkheid voor familieleden tot de 2de graad, m.a.w. de echtgeno(o)t(e), de samenwonende, kinderen, ouders, kleinkinderen, broers en zussen om ashouders aan te vragen. Die ashouders bevatten een kleine hoeveelheid as van de overledene. Deze aanvraag moet schriftelijk gebeuren via een document dat u van ons ontvangt bij de bespreking van de uitvaart.

Asjuwelen :

Wij hebben een uitgebreide keuze aan ashoudersieraden.

Zie onze rubriek assesieraden.

Assieraden
Asjuwelen
Muziek

Bij een plechtigheid in het crematorium is er de mogelijkheid om een aantal muzieknummers te kiezen. Meestal worden er 4 à 5 nummers gekozen.

Via de link hieronder kan u de muzieklijst bekijken van het Intercommunaal crematorium Antwerpen:

Muzieklijst-IVCA-II

Mocht deze lijst niet voldoen aan uw wensen bent u uiteraard vrij om zelf cd’s te bezorgen met uw muziekkeuze op.